Top Top

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 

Pozyskane fundusze zewnętrzne


1. "Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin - etap I-wszy"

2. "Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin - II etap"

3. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Granice"

4. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Teresin"

5. "Wystawa plenerowa - Moje miejsce na ziemi wczoraj i dziś"

6. "Boisko wielofunkcyjne z miejscami parkingowymi we wsi Granice"

7. "Zorganizowanie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ul. Południowej"

8. "Plac zabaw w Teresinie"

9. "Świetlica wiejska we wsi Skrzelew"

10. "Świetlica wiejska we wsi Paprotnia"

11. "Skwer Małego Rycerzyka"

12. "Gmina Teresin zaprasza na Ziemię Chełmońskiego - wydanie materiałów promujących Lokalną Grupę Działania z perspektywy Gminy Teresin"

13. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"

14. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Paprotnia"

15. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin - 2014"

16. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Paprotni i Teresinie Gaju"

17. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin - 2014 - II nabór"

18."Adaptacja budynku strażnicy OSP w Budkach Piaseckich na świetlicę wiejską"

19."Strefa Olimpijczyka - atrakcją dla mieszkańca i turysty"

20."Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Teresinie - etap I"

21."Projekt - Radosna Szkoła"

22."Podniesienie jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego, dzięki rozbudowie sieci kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Gminie Teresin"

23. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin - 2015"

24. "Zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla OSP Paprotnia"

25. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Teresin"

26. "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin - 2016"

27. "Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artstyczne - "Dworzec TO.Kultura" "