Top Top

AKTUALNOŚCI 

Przebudowa oczyszczalni ścieków


Loga baner
W roku 2013 Gmina Teresin zakończyła realizację zadani pn: "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Granice", którego wartość wyniosła ok. 5,5 miliona zł. Na realizację modernizacji oczyszczalni, której przepustowość wynosi 2100 metrów sześciennych, Gmina Teresin otrzymała bezzwrotną dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w wysokości 2 milionów 167 tysięcy zł oraz pożyczkę udzieloną na preferencyjnych warunkach - 3,5% w skali roku, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 1 milion 600 tysięcy złotych.
Rozbudowa oczyszczalni Rozbudowa oczyszczalni Rozbudowa oczyszczalni
Rozbudowa oczyszczalni Rozbudowa oczyszczalni Rozbudowa oczyszczalni
Rozbudowa oczyszczalni Rozbudowa oczyszczalni