Top Top

AKTUALNOŚCI 

Dofinansowanie usuwania azbestu


W dniu 19 lipca 2012r. Gmina Teresin po raz kolejny zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin - 2012". Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, wyniosło 40.975,31 zł .

Usuwanie azbestu Usuwanie azbestu Usuwanie azbestu Usuwanie azbestu