Top Top

AKTUALNOŚCI 

Dofinansowanie usuwania azbestu


Gmina Teresin zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie i utylizacja odpadów azbestowych na terenie gminy Teresin". Inwestycja polega na demontażu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosło 50.000,00 zł.

Usuwanie azbestu Usuwanie azbestu Usuwanie azbestu Usuwanie azbestu