Top Top

AKTUALNOŚCI 

Dofinansowanie straży


W dniu 12 września 2011r. Gmina Teresin zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Paprotnia". Wartość zadania to 53.000,00 zł. w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosło 24.910,00 zł.
Jest to kolejna umowa o dofinansowanie podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przeszłości finansowane były budowa kanalizacji, sieci wodociągowej, oraz zakup sprzętu dla OSP.
www.wfosigw.pl
Tablica Dofinansowanie straży Dofinansowanie straży
Dofinansowanie straży Dofinansowanie straży Dofinansowanie straży