Gmina Teresin zaprasza na Ziemię Chełmońskiego – wydanie materiałów promujących Lokalną Grupę Działania z perspektywy Gminy Teresin

„Gmina Teresin zaprasza na Ziemię Chełmońskiego – wydanie materiałów promujących
Lokalną Grupę Działania z perspektywy Gminy Teresin”
– projekt realizowany przez Gminę Teresin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie „Małych projektów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Wartość projektu pn. „Gmina Teresin zaprasza na Ziemię Chełmońskiego – wydanie materiałów promujących Lokalną Grupę Działania z perspektywy Gminy Teresin” to 31 583,80 zł, kwota dofinansowania to: 18 000,00 zł

Wielkość czcionki
Kontrast