Informacje

Syryjskie dzieci czekają na Twoją pomoc!

22 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji „Mazowsze dla Syrii” organizowanej wspólnie przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Caritas Polska.
Akcja „Mazowsze dla Syrii” jest odpowiedzią na prośbę Arcybiskupa Jean-Abdo Arbacha z Homs w Syrii o pomoc w budowie szkoły w mieście Yabrud, w diecezji Homs, położonego nieopodal starożytnej Palmiry. Patronem szkoły będzie Janusz Kusociński, wybitny polski sportowiec i patriota, złoty medalista olimpijski z Los Angeles z 1932 roku, który został zamordowany przez nazistów w podwarszawskich Palmirach w 1940 roku. Polska i syryjska Palmira to symboliczne miejsca, w których dokonano zbrodni przeciwko ludzkości i dziedzictwu kulturowemu.
 
Zbiórka środków na odbudowę szkoły w Yabrud realizowana jest z inicjatywy Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jesteśmy międzynarodową organizacją wspierającą ofiary wojny w Syrii od samego początku konfliktu. Dzięki pomocy naszych darczyńców współfinansujemy w 140 krajach świata projekty pomocy humanitarnej: odbudowę domów,
szpitali i szkół w miejscach katastrof naturalnych i wojen, wspieramy w zakresie dożywiania i leczenia mieszkańców najbiedniejszych rejonów świata.
 
W akcję „Mazowsze dla Syrii”, w ramach której będą zbierane fundusze na budowę szkoły w Yabrud, zaangażowani są: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz, Wojewoda Mazowiecki, a także wiele innych organizacji i instytucji z obszaru Mazowsza takich jak:
 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy
Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego w Płocku
Rada Krajowa Kół Gospodyń Wiejskich, Fundacja 150 lat KGW
Koleje Mazowieckie
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Mazowiecki Instytut Kultury

Zakończona kampania sprawozdawcza w strażach z gminy Teresin

26 marca 2018

24 marca zakończyła się kampania sprawozdawcza za 2017 r  w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Teresin. Na naszym terenie mamy siedem jednostek: OSP Paprotnia, OSP Niepokalanów, OSP Teresin, OSP Szymanów, OSP Skrzelew, OSP Budki Piaseckie, OSP Mikołajew.  Mieszkańcy jak i władze naszej gminy mogą być zadowoleni i dumni ze swoich strażaków. Zabezpieczenie przeciwpożarowe, jak i od innych zdarzeń jest na bardzo wysokim poziomie. Dwie jednostki OSP Paprotnia i OSP Niepokalanów to elitarne jednostki dobrze wyposażone i wyszkolone. Obie należą do Krajowego Systemu Ratownictwa, co nakłada na nie obowiązek posiadania dodatkowego wyposażenia i wiedzy. Te dwie jednostki w ciągu roku, jak wykazują sprawozdania, miały bardzo dużo wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń na terenie gminy jak również na terenie całego powiatu. Na tle statystyk powiatowych są na dwóch pierwszych miejscach.

Pozostałe jednostki Teresin, Szymanów, Budki Piaseckie, Skrzelew, Mikołajew to jednostki dobrze wyposażone, które są również zawsze gotowe do akcji w zakresie ich działań.  Poza działaniami bojowymi strażacy biorą czynny udział we wszystkich lokalnych uroczystościach o charakterze kościelnym czy państwowym. Strażacy zabezpieczają różnego rodzaju imprezy  i uroczystości jak: wyścig kolarski dookoła Mazowsza, Teresińska Noc Czerwcowa, Dni Kukurydzy, zabezpieczanie tras procesji podczas Bożego Ciała, Maksymila czy inne.

W Walnych Zebraniach sprawozdawczych uczestniczyło wielu zacnych zaproszonych gości  jak Tadeusz Koryś – radny powiatowy, st. bryg. Mirosław Jasztal – zastępca komendanta wojewódzkiego PSP woj. Mazowieckiego, st. bryg. mgr inż. Piotr Piątkowski – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, o. Grzegorz Szymanik – gwardian klasztoru Niepokalanów, Bogdan Linard -Przewodniczący Rady Gminy Teresin, Marek Olechowski  – Wójt Gminy Teresin czy Tadeusz Szymańczak z-ca Prezesa Zarządu Gminnego, Dariusz Tartanus Komendant Gminny. Do  tego grona w ramach swoich możliwości dołączał  Kpt. Henryk Kucharski Honorowy strażak OSP Skrzelew i OSP Paprotni. Pocieszającym elementem jest to, że przy niektórych jednostkach straży są lub powstają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które odgrywają dużą rolę w tworzeniu zaplecza strażackiego. Młodzi strażacy uczestniczą w konkursach wiedzy pożarniczej, w zawodach sportowo-pożarniczych, na szczeblu powiatowym zajmują bardzo wysokie miejsca, a także uczestniczą w promocji działań straży. Nad realizacją wszystkich działań straży na terenie gminy czuwa Dariusz Tartanus Komendant Gminny, Rada Gminy jak również Wójt Marek Olechowski. Włodarze naszej gminy mogą być dumni, że zadania nakładane na samorządy w ramach działań przeciwpożarowych wypełniane są bardzo dobrze. Przy każdej Ochotniczej Straży Pożarnej są również świetlice wiejskie, z których może korzystać nie tylko młodzież i strażacy, ale także mieszkańcy danych miejscowości. W tych obiektach odbywa się wiele uroczystości, zajęć i szkoleń pod potrzeby społeczne

Ostrzeżenie

14 marca 2018

W dniu 13 marca godzinie 5:25  na ulicy Warszawskiej w Teresinie wysoki, zamaskowany mężczyzna ukradł torebkę z zawartością. Świadków oraz ewentualnie znalazcę uszkodzonej torebki prosimy o kontakt z komisariatem policji.

KOMUNIKAT GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ

12 lutego 2018

Informujemy wszystkich członków Gminnej Spółki Wodnej w Teresinie, że w nakazach płatniczych na 2018 rok został wpisany błędny numer rachunku bankowego.

Prawidłowy numer to: 39 9284 0005 0005 3279 2000 0010

Za pomyłkę przepraszamy.

Wielkość czcionki
Kontrast